AVANTAJELE COLABORARII CU S.C SOTA GRUP 21 S.A

1. Prin contractul de preluare/ cedare a responsabilităţii, agenţii economici fac o economie partiala din contribuţia datorată la Administraţia Fondului pentru Mediu (2 lei/ kg) – prevăzută la Art. 9, pct „d” – din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu (cu modificarile si completarile ulterioare)
2. Siguranţa realizării obiectivelor lunare/ anuale de valorificare/ reciclare a ambalajelor/ deşeurilor de ambalaje prin contractarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje necesare îndeplinirii obiectivelor numai cu operatori economici autorizaţi care colectează/ valorifică/ reciclează deşeuri de ambalaje în contul S.C SOTA GRUP 21 S.A
3. Garanţia îndeplinirii obiectivelor de valorificare şi reciclare este dată de experienţa acumulată timp de 9 ani în domeniul preluării responsabilităţii ambalajelor de către S.C SOTA GRUP 21 S.A
4. Efectuăm, în numele Dumneavoastră, raportarea la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a anexelor stipulate în Ordinul 794/ 2012 privind Procedura de Raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje
5. Derulăm, împreună cu autorităţile/ instituţiile administratiei publice/ societatea civilă programe educaţionale şi de informare/ constientizare privind colectarea selectivă şi valorificarea deşeurilor de ambalaje