Obligatii legale

Obiectivele de valorificare prin reciclare de material (%)
Obiectivele globale de valorificare prin RECICLARE (%)
OBIECTIVELE GLOBALEde valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie (%)
 Anul
Hartie si carton Plastic  Sticla
Metal  Lemn
Total din care pentru PET
Total
din care: pentru aluminiu
 2010
60 14 - 44 50 - 12 42 48
2011 60  22,5
42 54 50 17 15 50 57
2012 60 22,5 55 60 50 21 15 55 60
2013 60  22,5
55 60 50 21 15 55 60
  • Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor.
  • Operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata.
  • Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piata.
  • Operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.

Pentru acestea, legislatia obliga ca un procent din ambalajele introduse pe piata sa fie valorificat/reciclat.

OUG 196/2005 impune depunerea lunara declaratiei privind indeplinirea (neindeplinirea) obiectivelor de valorificare/reciclare la A.F.M.

S.C SOTA GRUP 21 S.A detine licenta Nr. 2/ 27.09.2013 emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in scopul preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje..