Servicii

Societatea noastra pune la dispozitia clientilor sau urmatoarele tipuri de servicii:

1. Preluarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

Legea 249 / 2015 prevede ca

 • Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate (productie proprie sau din afara tarii)
 • Operatorii economici care supraambaleaza produse deja ambalate in vederea revanzarii sau distribuirii acestora
 • Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere
 • Operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.

Sa indeplineasca obectivele de valorificare/ reciclare prevazute in OUG 196/ 2005.

Aceste obiective pot fi realizate prin doua metode:

   • Individual conform legislatiei aplicabile
   • Prin intermediul unui operator economic autorizat in acest sens de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (comisie special formata)

In acest sens, prin relatii contractuale stabilite cu clientii sai, SC Sota Grup 21 SA ajuta producatorii sau importatorii de produse ambalate/ ambalatorii de produse ambalate/ producatorii de ambalaje de desfacere la indeplinirea obiectivelor legale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

2. Implementarea la nivel national a sistemului integrat de management a deseurilor pentru toate tipurile de ambalaje, prin:

   • Dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor de ambalaje provenite de la agentii economici
   • Dezvoltarea in colaborare cu autoritatile locale si operatorii de salubritate a sistemului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje provenite de la populatie

3. Consultanta gratuita

SC Sota Grup 21 SA ofera clientilor sai servicii de consultanta gratuita privind:

   • Legislatia specifica in domeniul protectiei mediului
   • Legislatia aplicabila in domeniul deseurilor de ambalaje
   • Sprijin pentru completarea si depunerea declaratiei lunare la Administratia Fondului pentru Mediu
   • Informare in timp real asupra modificarilor/ completarilor aduse la legislatia specifica

Avantajele cedarii responsabilitatii privind indeplinire obiectivelor de valorificare si reciclare ambalajelor/ deseurilor de ambalaje sunt:

  • Economisirea partiala din cuantumul penalitatii percepute de Adminitratia Fondului pentru Mediu (2 Ron/ kg de ambalaj nevalorificat)
  • Siguranta realizarii obiectivelor lunare/ anuale de valorificare/ reciclare a ambalajelor/ deseurilor de ambalaje (conform OUG 196/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare)
  • Organizarea, in numele partenerilor contractanti, de programe de informare si constientizare privind obligativitatea legala de reciclare a deseurilor de ambalaje